پایان باز
 
پایان باز ،نقطه ورود به هزارراه استنتاج است

برای مشاهده کنفرانس ها و همایش های بین المللی سال 2012 در شاخه کامپیوتر و الکترونیک به ادامه مطلب مراجعه کنید.

2تا از این ها در ایران برگزار می شه. در تبریز و زنجان

March 2012

25 International Conference on Information Technology , System & Management (ICITSM 2012) Abu Dubai United Arab Emirates
29 ADERSE IXth International Congress, 2012 Nice France
30 International Conference on Human Computer Interaction & Learning Technologies ( HCILT 2012) Abu Dubai United Arab Emirates

April 2012

08 International Conference on Information System, Engineering and Management Science ( ICISEMS 2012 ) Hongkong Hong Kong
16 2nd International Conference on E-Learning and Knowledge Management Technology (ICEKMT 2012 ) Kuala Lumpur Malaysia
24 Bio-IT World Conference & Expo Boston Massachusetts
27 International Conference on web Information system & Computing Education Bangkok Thailand

May 2012

13 International Conference on Emerging Trends of Computer & Information Technology ( ICETCIT 2012 ) Coimbatare India
24 International Conference on Communication Networks, Engineering & Information Management Technology ( ICCNEIMT 2012 ) Bratislava Slovak Republic
28 International Conference on Innovations of Information system & Computer Engineering ( ICIISCE 2012 ) Vienna Austria
29 2nd International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2012) Zanjan Iran

June 2012

02 International Conference on Computer Science, Engineering & Technology ( ICCSET 2012 ) Zurich Switzerland
06 International Conference on Computational Informatics , Technology Enhanced Education ( ICCITEE 2012 ) Amsterdam Netherlands
11 Tridentcom 2012 Thessaloniki Greece
22 2nd International Conference on Information System, Computer Engineering & Application ( ICISCEA 2012 ) Kathmandu Nepal

July 2012

13 International Conference on Information, Communication and Computer Networks (ICICCN 2012) Nicosia Cyprus
16 The 2012 International Conference on Internet Computing (ICOMP'12) Las Vegas Nevada
16 The 2012 International Conference on Wireless Networks (ICWN'12) Las Vegas Nevada
16 The 2012 International Conference on Data Mining (DMIN'12) Las Vegas Nevada
24 2012 International Conference on Engineering and Applied Science Beijing China
27 International Conference on Internet Computing , informatics in E-business and Applied Computing System ( ICIEACS 2012 ) Dubai United Arab Emirates
29 International Conference on Computing Communication System and Informatics Management ( ICCCSIM 2012 ) Dubai United Arab Emirates

August 2012

17 2012 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science Shanghai China
The international conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS) is the premiere international venue in the fields of electronics, information, and computer engineering, including Biomedical Electronics and Bioinformatics,

September 2012

13 9th International ISC conference of Information Security and Cryptology Tabriz Iran

October 2012

24 International Conference on Advances Science and Contemporary Engineering 2012 Jakarta Indonesia
نوشته شده در تاریخ 1391/01/07 توسط آقا
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک